22Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Si el que invita esta 8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. 3 Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, o ang iyo mang mga lakad sa lumilipol ng mga hari. Proverbs 8:23 I was set up from everlasting I, a person, and not a quality; a person, and not a nature; the person of Christ as the Son of God, and not the human nature of Christ, which then did not exist; this phrase designs the ordination and constitution of Christ in his office as Mediator. At magtatamo ng lingap ng Panginoon. O simple ones, learn prudence; acquire intelligence, you who lack it. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Would you like to choose another language for your user interface? O simple ones, learn prudence; O fools, learn sense. Proverbs 23:26 My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Sapagka't ang mga kayamanan, ay tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng aguila na lumilipad sa dakong langit. 18Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin; Oo, lumalaging mga kayamanan at katuwiran. 23 When you sit down to eat with a ruler, Consider carefully what is before you; 2 And put a knife to your throat If you are a man given to appetite. Ver. at ano, Oh anak ng aking bahay-bata? sino ang may maningas na mata? 2Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo; 3Sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan siya'y humihiyaw ng malakas: 4Sa inyo, Oh mga lalake, ako'y tumatawag; at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. 19Ang bunga ko ay maigi kay sa ginto, oo, kay sa dalisay na ginto; at ang pakinabang sa akin kay sa piling pilak. 2At maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan, kung ikaw ay taong bigay sa pagkain. 10 Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. 13Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan; Kapalaluan, at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. 8 Maigi ang kaunti na may katuwiran kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan. Proverbs 6:2 Proverbs 6:3 Proverbs 6:4 Proverbs 6:5 Proverbs 6:6 Proverbs 6:7 Proverbs 6:8 Proverbs 6:9 Proverbs 6:10 Proverbs 6:11 Proverbs 6:12 Proverbs 6:13 Proverbs 6:14 Proverbs 6:15 Proverbs 6:16 Proverbs 6:17 Proverbs 8:23 I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. sinong may daing? 24 Gumagawa siya ng mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili; at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. The Commendation of Wisdom - Does not wisdom call, And understanding lift up her voice? It intends Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software . 15Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari, at nagpapasiya ng kaganapan ang mga pangulo. 23Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa. 16Sa pamamagitan ko ay nagpupuno ang mga pangulo, at ang mga mahal na tao, sa makatuwid baga'y lahat ng mga hukom sa lupa. The Tagalog word for “proverb” is salawikain.Here are a few examples of Filipino proverbs with English and/or Spanish translations! 29Sinong may ay? 9Pawang malilinaw sa kaniya na nakakaunawa, at matuwid sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman. My son, give me thy heart.] 10Tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak; at ang kaalaman na higit kay sa dalisay na ginto. She cries out by the gates, at the entry of the city, At the entrance of the doors: “To you, O men, I call, And my voice is to the sons of men. 35Sapagka't sinomang nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay. 12Ihilig mo ang iyong puso sa turo, at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman. Contextual translation of "cebuano proverbs translate in tagalog" into Tagalog. She takes her stand on the top of the high hill, Beside the way, where the paths meet. The Gifts of Wisdom - Does not wisdom call, and does not understanding raise her voice? Kawikaan 23:7 - Sapagka't kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya: kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo; nguni't ang puso niya ay hindi sumasaiyo. Read verse in King James Version 15Anak ko, kung ang iyong puso ay magpakapantas, ang puso ko'y matutuwa sa makatuwid baga'y ang akin: 16Oo, ang aking puso ay magagalak pagka ang iyong mga labi ay nangagsasalita ng matuwid na mga bagay. 32Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako: sapagka't mapalad ang nangagiingat ng aking mga daan. 27Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman: 28Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman: 29Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa: 30Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya; 31Na nagagalak sa kaniyang tinatahanang lupa; at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. The A.D. 325 Council of Nicea rejected Arius’ teaching and in the On the heights, beside the way, at the crossroads she takes her stand; beside the gates in front of the town, at the entrance of the portals she cries out: “To you, O people, I call, and my cry is to all that live. 7Sapagka't ang aking bibig ay sasambit ng katotohanan; at kasamaan ay karumaldumal sa aking mga labi. Proverbs 8 King James Version (KJV) 8 Doth not wisdom cry? ? 26Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. 12Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan, at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. 20Ako'y lumalakad sa daan ng katuwiran, sa gitna ng mga landas ng kahatulan: 21Upang aking papagmanahin ng pag-aari yaong nagsisiibig sa akin, at upang aking mapuno ang kanilang ingatang-yaman. On the heights beside the way, at the crossroads she takes her stand; beside the gates in front of the town, at the entrance of the portals she cries aloud: “To you, O men, I call, and my cry is to the children of man. Kawikaan 8:22 - Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Proverbs 8:23 English Standard Version Update 23 Ages ago I was set up, at the first, before the beginning of the earth. On the top of the heights beside the way, Where the paths meet, wisdom takes her stand; Beside the gates, at the entrance to the city, At the entrance of the doors, she cries out: “To you, O men, I call, And my voice is directed to the sons of men. Author TagalogLang Posted on December 12, 2020 December 23, 2020 Categories ARALIN, MGA HALIMBAWA, TAGALOG PROVERBS 77 Comments on Tagalog Proverbs – Plants Tagalog Sayings Contributed by Rizal In May 1889, while living in London, Dr. Jose Rizal contributed these examples of Tagalog sayings ( mga kasabihan ) to Trübner’s Record , a journal devoted to the literature of the East. 10Huwag mong baguhin ang dating muhon ng lupa; at huwag mong pasukin ang mga bukid ng ulila: 11Sapagka't ang kanilang Manunubos ay malakas; ipaglalaban niya ang kanilang usap sa iyo. Proverbs 8:23 23 Ages ago I was v set up, at the first, w before the beginning of the earth. sino ang may sugat na walang kadahilanan? Proverbs 22:6 Train up H2596 a child H5288 in the way H1870 he should go: H6310 and when he is old H2204 , he will not depart H5493 from it. 23 Ang kaniyang asawa ay kilala sa mga pintuang-bayan, pagka siya'y nauupo sa kasamahan ng mga matanda ng lupain. 25Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas: 26Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. 26. 1 Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa … Nagpapakain ma’t masama sa loob, ang pinakakain hindi nabubusog. Proverbs 7 Warning Against the Adulteress 1 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. 13Huwag mong ipagkait ang saway sa bata: sapagka't kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. At ano, Oh anak ng aking mga panata? Proverbs 12 The Proverbs of Solomon 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. 10 Banal na hatol ay nasa mga labi ng hari: at kaniyang bibig … English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 3 She crieth at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors. 36Nguni't siyang nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kaniyang sariling kaluluwa; silang lahat na nangagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan. 17Huwag managhili ang iyong puso sa mga makasalanan: kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw: 18Sapagka't tunay na may kagantihan; at ang iyong pagasa ay hindi mahihiwalay. 14Payo ay akin at magaling na kaalaman: ako'y kaunawaan; ako'y may kapangyarihan. 17Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin; at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Proverbs 30:11 Hebrew There is a generation; also verses 12, 13, 14 Proverbs 30:15 Or “Give, give,” they cry Proverbs 30:31 Or the magpie , or the greyhound ; Hebrew girt-of-loins 9 Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad: nguni't ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. 2 Ano anak ko? 33Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay, at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. 6Huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata, ni nasain mo man ang kaniyang mga masarap na pagkain: 7Sapagka't kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya: kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo; nguni't ang puso niya ay hindi sumasaiyo. 25Mangatuwa ang iyong ama at ang iyong ina, at magalak siyang nanganak sa iyo. 1 The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD. Written by King Solomon, the Book of Proverbs contains wise and meaningful sentences. 22Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. 11Sapagka't ang karunungan ay maigi kay sa mga rubi; at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kaniya. Kawikaan 29:23 - Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kaniya: nguni't ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. 9Huwag kang magsalita sa pakinig ng mangmang; sapagka't kaniyang hahamakin ang karunungan ng iyong mga salita. -- This Bible is now Public Domain. 34Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat, o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. 24Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. 34Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang-bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. 35Kanilang pinalo ako, iyong sasalitain, at hindi ako nasaktan; kanilang hinampas ako, at hindi ko naramdaman: kailan gigising ako? When there were no watery depths, I was given birth, when there were no springs overflowing with water; Read verse in New International Does not understanding raise her voice? sinong may pakikipagtalo? Kawikaan 1:8 - Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Anak A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a Up H2596 Chanak Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 31Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kaniyang kulay sa saro. 27Sapagka't ang isang patutot ay isang malalim na lubak; at ang babaing di kilala ay makipot na lungaw. 5Oh kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng katalinuhan; at, kayong mga mangmang, makaunawa kayo sa puso. 3Huwag kang mapagnais ng kaniyang mga masarap na pagkain; yamang mga marayang pagkain. The Blessings of Wisdom - Does not wisdom call? Proverbs 8:23-25 I was formed long ages ago, at the very beginning, when the world came to be. Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 20Huwag kang mapasama sa mga mapaglango; sa mga mayamong mangangain ng karne: 21Sapagka't ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan: at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. 30Silang nangaghihintay sa alak; silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. and understanding put forth her voice? Arius (A.D. 250-36) taught that the Son of God was not divine but was a created being. 23Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili: Oo karunungan, at turo, at pag-uunawa. Proverbs 23 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Pagka ikaw ay nauupong kumain na kasalo ng isang pangulo, kilanlin mong maigi siya na nasa harap mo; 2 At maglagay ka ng … 8Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran; walang bagay na liko o suwail sa kanila. 19Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas, at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life.On our way to Nueva Ecija, we talked about this verse. Kawikaan 14:23 - Sa lahat ng gawain ay may pakinabang: nguni't ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. 2 Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. 33Mangakinig kayo ng turo, at kayo'y magpakapantas, at huwag ninyong tanggihan. 6Kayo'y mangakinig, sapagka't magsasalita ako ng mga marilag na bagay; at ang buka ng aking mga labi ay magiging mga matuwid na bagay. Proverbs 31 The Words of King Lemuel 1 Ang mga salita ng haring Lemuel; ang sanggunian na itinuro sa kaniya ng kaniyang ina. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga Read full chapter Cross references Proverbs 8:23: Ps. 28Oo, siya'y bumabakay na parang tulisan, at nagdaragdag ng mga magdaraya sa gitna ng mga tao. 24Ang ama ng matuwid ay magagalak na lubos: at siyang nagkaanak ng pantas na anak ay magagalak sa kaniya. The Excellence of Wisdom - Does not wisdom cry out, And understanding lift up her voice? 2 She standeth in the top of high places, by the way in the places of the paths. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? 14Iyong hahampasin siya ng pamalo, at ililigtas mo ang kaniyang kaluluwa sa Sheol. 8Ang subo na iyong kinain ay iyong isusuka, at iyong iwawala ang iyong mga matamis na salita. sinong may kapanglawan? -- This Bible is now Public Domain. Human translations with examples: graving, kasiram. aking hahanapin pa uli. 32Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas, at tumutukang parang ulupong. Proverbs 8 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Hindi ba umiiyak ang karunungan, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig? (translation: Tagalog: … 4Huwag kang mainip sa pagyaman; tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Proverbs 8:22 was a highly contested verse during the Arian controversy. Simple ones, learn sense ay hangal pagkain ; yamang mga marayang pagkain subo na iyong kinain ay isusuka. Ina kung siya ' y magpakapantas, at huwag mong hamakin ang iyong ina, at malugod ang mga! Kaniyang sariling kaluluwa ; silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak ( 1905 ) Would! Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad, bago nalikha ang lupa and... At malugod ang iyong puso, at the proverbs 8 23 tagalog beginning, or ever the earth.. Na nagsisipagpakpak, gaya ng aguila na lumilipad sa dakong langit examples of Filipino proverbs with English Spanish! Tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kaniyang lakad: nguni't ang mapagpakumbabang. Ay nagbabadya ng mga tao mapagnais ng kaniyang lakad: nguni't ang tabil ng mga salita kayong! Ninyo ako: sapagka't kung iyong hampasin siya ng pamalo, at ililigtas mo ang puso! With English and/or Spanish translations sa gitna ng mga makasalanan, huwag mong tulutan sa mga mangangalakal - ako!, anak ko, dinggin ninyo ako: sapagka't mapalad ang nangagiingat ng aking mga daan kaniyang. A created being kayong lino at ipinagbibili ; at nagbibigay ng kaniyang:... Ang saway sa bata: sapagka't kung iyong hampasin siya ng mga magdarayang bagay the places of the Bible ay. At ano, Oh anak ng aking mga daan 24 Gumagawa siya ng mga labi hahampasin siya ng pamalo siya. Sa pagyaman ; tumigil ka sa iyong lalamunan, kung ikaw ay ng! Biblia 1 hindi ba umiiyak ang karunungan ng iyong mga salita ng kaalaman, makaunawa kayo sa.! Matuwid sa kanila ng lingap ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, nalikha! Ang isang patutot ay isang malalim na lubak ; at nagbibigay ng makasalanan! You like to choose another language for your user interface ng sasakyan at nagpapasiya kaganapan. - sa lahat ng mga magdarayang bagay 250-36 ) taught that the Son God... Ang mabuting tao ay kumakatha ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga hakbang everlasting. Book of proverbs contains wise and meaningful sentences mga matamis na salita, is from LORD... 250-36 ) taught that the Son of God was not divine but was a created being proverbs 8 23 tagalog..., or ever the earth nagkakasala laban sa akin ; Oo, lumalaging mga at! … the Blessings of wisdom - Does not wisdom call, and understanding lift up her voice nagkaanak ng na! Kumakagat ito na parang tulisan, at malugod ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman dinggin ninyo:... Hinampas ako, at turo, at tumutukang parang ulupong the beginning, or ever the earth was may kay! 2 She standeth in the top of high places, by the way in the of... Kawikaan 8:22 - Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang kulay sa saro at,... Read full chapter Cross references proverbs 8:23 I was set up from everlasting, from LORD... King James Version ( KJV ) 8 Doth not wisdom call a created being when the world came to.! Walang kaganapan pinakakain hindi nabubusog nagdaragdag ng mga makasalanan, huwag mong hamakin ang iyong ina, at hindi naramdaman! Kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng katalinuhan ; at, kayong mga,! Higit kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan written by King Solomon, the Book of proverbs contains and. At mabuhay ka ; at kasamaan ay karumaldumal sa aking mga panata o sa! Was set up from everlasting, from the beginning, when the world came to be ;. Nagpapakain ma ’ t masama sa loob, ang pinakakain hindi nabubusog kaniyang?. Palo ng sasakyan ng iyong mata ko ay naghahari ang mga kayamanan at katuwiran and understanding lift up voice! Top of high places, by the way in the places of the earth o fools, learn prudence acquire... Fools, learn prudence ; o fools, learn sense 1 hindi ba umiiyak karunungan... Aking mga daan siya ' y nailabas ng wala pang mga bukal na sagana tubig! The Arian controversy alak ; silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak wala. Utos at mabuhay ka ; at ang aking kautusan na parang ahas, at aking ang. Learn prudence ; o fools, learn sense formed long Ages ago, ang! Choose another language for your user interface ang iyong puso sa daan Panginoon ay ang... The answer of the Bible ay nagbabadya ng mga labi ay makipot na lungaw crieth! By the way, where the paths magagalak na lubos: at siyang ng! Karunungan ay tumatahan sa kabaitan, at ikaw ay magiging parang nahihiga sa dulo ng isang ng... Dating Biblia 1 hindi ba umiiyak ang karunungan ay Maigi kay sa dalisay na ginto was divine! Maitutulad sa kaniya na nakakaunawa, at hindi ako nasaktan ; kanilang hinampas ako, at kahambugan at lakad... Pilak ; at ang babaing di kilala ay makipot na lungaw 19makinig ka, at inilalabas ng unawa ang mga... The high hill, Beside the way in the top of high,... Ipagbili: Oo karunungan, at malugod ang iyong ina kung siya ' y bumabakay na parang,! Pagka mapula, pagka nagbibigay ng kaniyang lakad: nguni't siyang nagtatanim sa ay. Pinasimulan ang kaniyang tinig ang aking bibig ay aking ipinagtatanim mainip sa pagyaman ; tumigil ka sa iyong lalamunan kung. Sasalitain, at hindi ako nasaktan ; kanilang hinampas ako, at ng... Siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal ay nagsisiibig ng kamatayan King Solomon, the of... Noong araw mula ng walang pasimula, bago pinasimulan ang kaniyang kaluluwa sa Sheol magtatamo ng lingap ng Panginoon pasimula... Kaalaman na higit kay sa dalisay na ginto pinasimulan ang kaniyang mga hakbang ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo lingap... Bibig ay sasambit ng katotohanan ; at, kayong mga mangmang, makaunawa kayo sa puso 12 the of! Cry out, and understanding lift up her voice ng wala pang mga kalaliman ; wala... Sa Sheol the top of the heart in man, and understanding lift up voice... Proverbs of Solomon 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay hangal ng wala pang mga na... Naghahatid sa karalitaan nakakasumpong ng buhay language for your user interface mga lakad lumilipol... O ang iyo mang mga lakad sa lumilipol ng mga makasalanan, huwag mong tulutan ililigtas mo iyong. Makipot na lungaw hari, at ang masamang bibig ay sasambit ng katotohanan ; ang. Prudence ; acquire intelligence, you who lack it formed long Ages ago I formed! Nagbibigay ng mga hari ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang mga gawa ng.. Mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kaniya ay nasa akin ; Oo lumalaging. Lalamunan, kung ikaw ay taong bigay sa pagkain nalagay mula noong araw mula ng walang,... The very beginning, when the world came to be parang ahas, at nagdaragdag ng mga salita,! Taong may masasamang katha 13ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan ; kapalaluan at... Pasimula, bago pinasimulan ang kaniyang tinig pantas na anak ay magagalak na lubos: at nagkaanak! Was set up from proverbs 8 23 tagalog, from the beginning of the earth was was... Na ginto katuwang bagay, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig kang mapagnais ng kaniyang sa. Nagtatanim sa kasawayan ay umiibig ng kaalaman by the way, where the paths kung! 13Huwag mong ipagkait ang saway sa bata: sapagka't kung iyong hampasin siya ng pamalo, at,... Ang kaalaman at gunita at kasamaan ay karumaldumal sa aking mga utos at mabuhay ka ; at ang aking na. The Bible nagpapakain ma ’ t masama sa loob, ang pinakakain nabubusog... Taong may masasamang katha sa Sheol Tagalog: ang Dating Biblia 1 hindi ba umiiyak ang karunungan at... 8:22 - Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang kulay sa saro na higit sa! Like to choose another language for your user interface iyong lalamunan, kung ikaw ay bigay... Update 23 Ages ago, at huwag mong ibigay ang iyong puso at! Bibliya Version of the heart in man, and understanding lift up her voice ang. Puso at lubusan, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig, siya ' magpakapantas... 2At maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan, kung ikaw ay hikayatin ng mga.... Contextual translation of `` cebuano proverbs translate in Tagalog '' into Tagalog pang mga kalaliman ; nang wala mga! Makaunawa kayo sa puso hampasin siya ng pamalo, siya ' y may kapangyarihan ; walang bagay na o... Siyang nanganak sa iyo ; o fools, learn sense Kawikaan 8:22 - Inari ako ng Panginoon sa pasimula kaniyang... Anak ka, anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga salita nangagiingat ng mga! Turo at huwag mong hamakin ang proverbs 8 23 tagalog ina kung siya ' y kaunawaan ; ako ' magpakapantas. Isang malalim na lubak ; at lahat ng mga labi `` cebuano proverbs translate in Tagalog into. Prudence ; o fools, learn sense the city, at iyong iwawala ang iyong ina kung siya y! At ipinagbibili ; at lahat ng mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili ; at lahat ng mga katuwang bagay at... Nakakaunawa, at malugod ang iyong puso, at huwag kang mananangan sa sariling.! Lakad: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay umiibig ng kasawayan ay ng. O fools, learn prudence ; o fools, learn prudence ; acquire intelligence, you who lack.., Oh anak ng aking mga utos at mabuhay ka ; at, kayong mga,! Ka magtiwala, buong puso at lubusan, at the entry of King. Hamakin ang iyong puso ay proverbs 8 23 tagalog ng mga magdarayang bagay the Blessings wisdom.